Az EQUUS Kft. Minőség- és környezetpolitikája

 

 

 Cégünk olyan rendszer kialakítására kötelezte el magát, amely képes a piacot magas minőségi színvonalú termékekkel és szolgáltatással ellátni, a vevők igényeinek maximális kielégítése mellett. Elkötelezettek vagyunk abban is, hogy úgy végezzük a tevékenységünket, hogy a környezetet védjük és megelőzzük a környezet szennyezését. Ezért fontos számunkra az ISO 9001 és ISO 14001 szabvány követelményeinek megfelelő, integrált minőség- és környezetirányítási rendszer hatékony működtetése és folyamatos továbbfejlesztése.

 Eredményes működésünket hosszú távon úgy kívánjuk biztosítani, hogy betartjuk a ránk vonatkozó hatályos jogszabályok előírásait, továbbá termékeink és szolgáltatásaink színvonalát a piac mindenkori igényeihez alakítjuk. Cégünk vezetése - átérezve a minőség és a környezetvédelem kiemelkedő jelentőségét - eszköznek tekinti azt céljainak eléréséhez, ezért minőségorientált magatartást, vezetési módot és környezettudatos gazdálkodást valósít meg. Annak érdekében, hogy Cégünkről, termékeinkről és szolgáltatásainkról valamennyi partnerünkben tartósan pozitív kép alakuljon ki, a következő szempontok szerint kívánjuk munkánkat végezni:

 Élő és napi kapcsolatot alakítunk ki partnereinkkel a hosszú távú és sikeres együttműködés érdekében.

 Vevőink észrevételeit, javaslatait a minőség javítása és a környezet erőforrásainak védelme érdekében kiemelten kezeljük.

 Cégünk a beszállítóitól is elvárja, hogy közreműködjenek a megbízható, jó minőségű termékek előállításában, a szerződésekben meghatározott követelmények teljesítésében és a környezeti erőforrások megóvásában.

 Törekszünk vállalatunk valamennyi folyamatának, személyi- és tárgyi feltételeinek rendszeres javítására.

 Cégünknek a minőség- és környezeti célok elérése érdekében képesnek kell lennie valamennyi erőforrás (anyagok, vagyontárgyak, információ stb.) felhasználására és a legjobb módszerek megkeresésére, a végrehajtói felelősség kijelölésére.

 Vezetőségünk legfontosabb feladatai: ismerje a vevők igényeit, irányítsa a minőséget és a környezetet befolyásoló tevékenységeket, határozza meg az egész rendszerre vonatkozóan a feladatokat, hatásköröket, felelősségeket, biztosítsa, hogy a minőség- és környezetpolitikát a szervezet minden szintjén megértsék, végrehajtsák és fenntartsák. A management legyen nyitott szellemiségű és segítse elő a csapatmunkát.

 Csak olyan kereskedelempolitikai stratégiák kialakítására vállalkozunk, melyeknél a követelmények teljesítése nem veszélyezteti Cégünk hírnevét, és a szolgáltatás minőségére tett kijelentéseink hitelességét. Előrelátó gondolkodásmóddal, korai probléma felismeréssel és gyors reagálással kell megelőznünk a későbbi, nehézségeket és a veszteségeket okozó gondok kialakulását.

 Nem feledjük, hogy erős árversenyben kell talpon maradnunk. A szolgáltatás minőségének folyamatos javítása mellett módot találunk a költségek csökkentésére is.

 Jelmondatunk: a megelégedett vevő sikerünk biztosítéka!

 Munkatársainknak e gondolatok figyelembevételével, az előírt szabályoknak megfelelően kell elvégezniük feladataikat, hogy vevőink megfelelő kiszolgálásával cégünk eredményei növekedjenek és ezáltal egyéni célkitűzéseik is teljesülhessenek.

 Tata, 2005. július 01.

 Dr. Baranyi Béla ügyvezető igazgató