Skip Navigation

Vegye meg most!

Ár: 4260.00 Ft
Mennyiség:
nyomtatás
Szabadforgalmú gyógyszerek / vény nélkül » Hormonhatású szerek

NeoVet kanszag spray 200 ml

NeoVet kanszag spray 200 ml


Állatgyógyászati gyógyhatású termék sertések részére.
Külsőleges oldatos permet.

Összetétel:
Androstenone, Isopropyl alcohol, Butane, Propane, Isobutane, Ethane.

Javallat:
Feromon tartalmú spray, mely elősegíti az ivarzó kocák észlelését. A spray magas feromon tartalmának köszönhetően serkenti az ivari választ a mesterséges termékenyítés során.

Alkalmazás:
Kb. 60 cm-es távolságból permetezze ki a terméket 2 mp-en keresztül a koca közvetlen közelében. Ezt követően a tűrési próba segítségével az ivarzó kocákat ki lehet szűrni.

Használat előtt felrázandó!

Figyelmeztetések:
H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P280 Védőkesztyű és szemvédő/ arcvédő használata kötelező.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő.

Gyermekek elől elzárva tartandó! Kizárólag állategészségügyi vagy állatápolási célra!

Tárolás:
10-30°C között, közvetlen napfénytől védve, jól szellőző helyen tartandó.
A fel nem használt terméket, valamint a belőle származó hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

Felhasználható a gyártástól számított 2 évig.

Gyártási szám/Gyártási idő (hó/év): Lásd flakonon.

Nyilvántartási szám:
2081/1/NM/2022 NÉBIH ÁTI (200 ml)

Gyártó:
Friedrich Huber Aeronova GmbH&Co, Dresden, Németország
« vissza